Теч от канализация

теч от канализация Теч от канализация е доста често срещан проблем, особено при по-стари сгради и амортизирани ВиК инсталации и исистеми. Причините за възникване на теч от канализация са много и най-различни. Една от основните причини за течове от канал са запушен канал, неправилно изграден канал, канал с обратен наклон, неуплътнени снадки мужду тръбите, механично или химично увредени тръби на канализациятаТези причини се срещат при некачествено строителство или преустроиство на канализацията.

Откриването на теч от канализация е трудна инициатива. Трудността на начинанието идва от това, че са необходими специални уреди за откриване на теч и то откриване на теч от тръби, които не ас под налягане. Липсата на налягане затруднява точната локализация на ВиК аварията.

При опит за откриване на теч от канал с просто око става ясно, че можем да открием само видимите щети по настилки и замазки от изтичането на вода. Канализацията в сградите може да се раздели на вертикална (ообща канализация ) и хоризонтални разводки и канали. Вертикалната каналидзация са ообщите щрангове, обикновено с диаметър ф 110 мм, в които се вливат тоалетните, мивките и подовите сифони с диаметър ф 50 мм.

Теч от канализация може да възникне при вертикалните и хоризонталните канали на сградите. Вертикалните канали често се измъкват и изсулват надолу, чупят се при падане на твърди предмети в тях ( при ремонт) или просто се запушват. Хоризонталните канали са основните причинители на течове от канализация.

Откриване на теч от канализация се извършва с термокамера и специални влагомери.

Термокамерата очертава температурните аномалии и затова при откриване на теч от канали е необходимо да има достатъчно количество топла вода. Щетите от подобни течове са най-големи за етажа под мястото на теча, понеже водата прониква през технологичните отвори на плочата много по-лесно, отколкото се „качва“ по замазката и шпакловката на стените.

Ние разполагаме със специализирана апаратура за откриване на теч от канализация, като предлагаме и отстраняване на течове от ВиК. След извършване на ВиК ремонта можем да възтановим работната площадка както е била.

Цени за откриване на течове.