Теч от съседи

Откриване на теч от съседи.

теч от съседиоткриване на теч от съседи е стандартно откриване на теч, но ако имаме подсигурен достъп, което не всеки път се случва.

Винаги в по-големите и многоетажни сгради е имало проблеми с течове от горни етажи, течове от общи части, течове от съседи и други разнообразия на скритият теч. По стара традиция човек винаги отказва да е виновен за нещо, до доказване на противното. С течовете нещата са по същият начин. Винаги когато даден съсед се наводнява причината е някъде над него и в никакъв случай на по-долните етажи. За да се открие обаче теч от съседи трябва да имаме достъп до тяхният имот, било то апартамент, ателие или мезонет. При теч от общите части на сградата - канализация, пожарен хидрант или покрив, отново е необходим достъп. Екипа откриващ течове от съседи неможе да осигури такъв. За достъп до съседите ви трябва да се погрижите вие - поръчителите на откриването на теча. 

 

От какво се причиняват течове от съседи?

Теча от съседи може да има разнообразен и причудлив  характер. Не рядко се е случвало теч от съседи да е периодичен и след направено термографско обследване се оказва, че теча се активизира и проявява единствено и само при миене на стените в банята, като водата прониква през некачествено изработени фуги, ревизии и уплътнения. Не винаги теча от съседи и толкова лесен за откриване и октстраняване. Понякога се случва вода от спукан канал, сифон или тръба да преминава през няколко етажа, като не оставя видими следи от теч в горните етажи и избива във вашата баня, кухня или коридор.  Откриването на теч от съседи е задължително свързано с осигуряване на достъп до техният имот, като е много важно съседите да са информирани за условията на обследване на теча. 

Всички помещения трябва да са сухи, т.е банята да не е ползвана поне 12 часа преди обследването, също да не е мит пода и стените в банята и тоалетната.

За успокоение на съседите може да ги уверите, че ние позваме винаги калцуни или специални медицински чехли при влизане в обследваният имот и не на последно място, че инфрачервената камера не облъчва а поглъща и преобразува погълнатото инфрачервено лъчение от обектите и е напълно безопасна за малки деца и животни.