Откриване на течове Стара Загора

Откриване на течове Стара Загора

Гаматерм ООД е професионална и сертифицирана фирма за откриване на скрити течове. Ние Предлагаме откриване на скрити течове в Стара Загора, както и в цялата страна. Разполагаме с обучен персонал и професионална техника.

Откриването на течове в Стара Загора се извършва по предварително изготвен график и обикновено записването е няколко дни напред. Изисква се подаване на заявка по телефон, писмена заявка по е-mail, както и плащане на проформа фактура при по-големи заявки за трмография на течове (цели входове, цели сгради и производствени помещения).